S U O M E N   A S E T E K N I I K K A
ASESEPÄNTYÖT   ASEET JA TARVIKKEET  l  AJO-OHJE  l  ETUSIVU  l  PALAUTE


ASESEPÄNTYÖT

Aseiden huollot
Aseiden korjaukset
Muutostyöt
Sinistykset
Kiikareiden asennukset
Äänenvaimentimien asennukset
Petaukset  
Tukin korjaustyöt (huom. vaikeastikkin rikkoutuneetkin tukit  voidaan mahdollisesti saada korjattua.)
Uuden tukin valmistus yhteistyössä HF-gunstockin kanssa, joka sijaitsee samassa kiinteistössä.


DRILLINKIEN  VARMISTINMUUTOSTYÖT

mm. piipunvalitsimen luistiin saadaan myös varmistimen toiminta.
Mahdollista myös vaihtaa greenervarmistimen ja piipunvalitsimen paikkaa.liipasinkaari

MUUT TYÖT

Aseiden myynti ja välitys
Koneistustoiminta  teollisuudelle ja yksityisille
Pienosien lasikuulapuhallukset
Sinistystyöt