S U O M E N   A S E T E K N I I K K A
ASESEPÄNTYÖT   ASEET JA TARVIKKEET  l  AJO-OHJE  l  ETUSIVU  l  PALAUTE

Paja sijaitsee Lapväärtin vanhassa pappilassa.  Punainen pienempi rakennus.
Lapväärtintie 860, 64300 Lapväärtti

AJO-OHJE

katukartta